Contact

Suzhoushi Jinao Electrical Molding Factory


Address: No. 31 Chunqiu Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou City


Zip Code:215143


Contact:Mr. Lu


Tel:0512-65718271


Fax:0512-65718271


Mobile:13913170791


E-mail :jams_lu@126.com


0512-65718271 / 13913170791
Wechat